Salliva kirjoittaminen

Salliva kirjoittaminen on dialogi tietoisen ja tiedostamattoman mielen välillä. Se on kehomieliyhteyteen perustuva kirjoitusmenetelmä.

Salliva kirjoittaminen on laskeutumista ajattelusta kehollisuuteen, ajatuksista kokonaisvaltaiseen kokemiseen. Se on sukeltamista mielen pintatasolta symbolisempaan todellisuutteen itsessä. Salliva kirjoittaminen ei pyri muuttamaan mitään vaan tarvittava muutos tapahtuu itsestään.

Sallivan kirjoitamisen avulla voi tutkia mitä tahansa mieltä ja kehoa askarruttavaa asiaa. Sallivan kirjoittamisen avaimien avulla opit kysymään ja saamaan vastauksia. Kun tietoinen mieli saadaan yllätettyä, pääsee se avartumaan uudelle tiedolle. Salliva kirjoittaminen on palaamista itsensä luokse aidompana ja avarampana.

Salliva kirjoittaminen on saanut vaikutteita runoudesta ja opiskelemastani NLP-menetelmästä (Neuro-lingvistinen prosessointi). Olen oppinut, että Sallivassa kirjoittamisessa, runoudessa ja NLP:ssa ollaan täysin samojen asioiden äärellä: kehon yhteys mieleen ja mielteisiin (N), kirjoitettu ja puhuttu kieli (L) sekä alitajuisen uuden tiedon aikaansaama muutos kehomielessä (P).

Sallivan kirjoittamisen myötä haluan rohkaista sinua etsimään omaa henkilökohtaista tapaasi kuunnella intuitiosi ääntä ja luottamaan sen viisaisiin viesteihin.

Työpajat, Kurssit ja Retriirit

Ohjaan työpajoja, kursseja ja retriittejä. Minulla on kokemusta erilaisten ryhmien ohjaamisesta lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Haluan tarjota Sallivaa kirjoittamista myös työyhteisöjen työhyvinvointipäivien sisällöksi.

Ota rohkeasti yhteyttä! Räätälöin mielelläni Sallivan kirjoittamisen palvelemaan yhteisösi tai ryhmäsi tarpeita.

Palautetta Sallivasta kirjoittamisesta

”Sallivan kirjoittamisen ilta oli ihanan pehmeä tila alitajunnan avautua näyttämään uusia puolia itsestään/itsestä. Kiitos!”

”Työpaja oli tosi lämminhenkinen ja oivalluttava. Oli hienoa yhdistää kirjoittaminen kehollisuuteen ja kokea, miltä tuntuu kehosta lähtevä kirjoittaminen. Sakun kysymykset ja harjoitukset ohjasivat omaa kirjoittamista yllättäviin suuntiin ja auttoivat saamaan yhteyden omaan intuitioon. Tuntui tärkeältä, että kokemuksia sai myös jakaa ryhmäläisille ilman, että tarvitsi paljastaa, mitä oli kirjoittanut.”

”Sakun läsäolo ja ammattitaitoinen ohjaus tukee laskeutumista oman itsen rauhaan, ja johdatus harjoituksiin antaa riittävästi niin tukea kuin vapautta omalle sisäiselle kirjoitusmatkalle.”

”Ohjaajana olit selkeä, rauhallinen ja asiantunteva. Tuntui hyvältä olla ohjauksessasi.”