Salliva kirjoittaminen

Salliva kirjoittaminen on kehomieliyhteyteen perustuva kirjoitusmenetelmä. Se soveltuu kaikille kirjoitustaitoisille itsetuntemuksen, stressinhallinnan, ongelmanratkaisun ja hiljentymisen välineeksi. Sen avulla voi tutkia mitä tahansa mieltä ja kehoa askarruttavaa asiaa. Salliva kirjoittaminen soveltuu erinomaisesti tunnetyöskentelyyn, rajoittavien uskomusten havaitsemiseen ja sisäisen luottamuksen vahvistamiseen.

Sallivan kirjoittamisen menetelmä muodostuu kolmesta avaimesta. Avaimien tarkoitus on avata yhteys kehon ja mielen välillä. Avaimet tarjovat kolme toisiinsa yhdisteltävissä olevaa tapaa yllättää tietoinen mieli uudelle tiedolle. Salliva kirjoittaminen hyödyntää mielteitä, assosiaatioita ja kehollisuutta tiedostamattoman tiedostamiseen. Se ei pyri muuttamaan mitään vaan mahdollinen muutos tapahtuu itsestään.

Salliva kirjoittaminen on saanut vaikutteita mm. runoudesta ja opiskelemastani NLP-menetelmästä (Neuro-lingvistinen prosessointi). Sallivassa kirjoittamisessa ja NLP:ssa ollaan pitkälti samojen asioiden äärellä: kehon yhteys mieleen ja mielteisiin (N), kirjoitettu ja puhuttu kieli (L) sekä alitajuisen uuden tiedon aikaansaama muutos kehomielessä (P). Sovellan tarpeen mukaan NLP-menetelmää ryhmien ohjaamisessa.

Sallivan kirjoittamisen myötä haluan rohkaista sinua etsimään omaa henkilökohtaista tapaasi kuunnella intuitiosi ääntä ja luottamaan kehosi viisauteen. Salliva kirjoittaminen on palaamista itsensä luokse aidompana ja avarampana.

Työpajat, Kurssit ja Retriirit

Ohjaan työpajoja, kursseja ja retriittejä. Minulla on kokemusta erilaisten ryhmien ohjaamisesta lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Haluan tarjota Sallivaa kirjoittamista myös työyhteisöjen työhyvinvointipäivien sisällöksi.

Ota rohkeasti yhteyttä! Räätälöin mielelläni Sallivan kirjoittamisen palvelemaan yhteisösi tai ryhmäsi tarpeita.

Palautetta Sallivasta kirjoittamisesta

”Sallivan kirjoittamisen ilta oli ihanan pehmeä tila alitajunnan avautua näyttämään uusia puolia itsestään/itsestä. Kiitos!”

”Työpaja oli tosi lämminhenkinen ja oivalluttava. Oli hienoa yhdistää kirjoittaminen kehollisuuteen ja kokea, miltä tuntuu kehosta lähtevä kirjoittaminen. Sakun kysymykset ja harjoitukset ohjasivat omaa kirjoittamista yllättäviin suuntiin ja auttoivat saamaan yhteyden omaan intuitioon. Tuntui tärkeältä, että kokemuksia sai myös jakaa ryhmäläisille ilman, että tarvitsi paljastaa, mitä oli kirjoittanut.”

”Sakun läsäolo ja ammattitaitoinen ohjaus tukee laskeutumista oman itsen rauhaan, ja johdatus harjoituksiin antaa riittävästi niin tukea kuin vapautta omalle sisäiselle kirjoitusmatkalle.”

”Ohjaajana olit selkeä, rauhallinen ja asiantunteva. Tuntui hyvältä olla ohjauksessasi.”